Στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών διανομής | Ελλάδα

Ideal Electronics S.A.

Notebooks and Accessories, TVs and Accessories, and Storage Peripherals.
25, Kreontos Street, Sepolia, 10442,
Athens, Ελλάδα
Tel: +30 210 519 39 00
Fax:+30 210 519 39 21

www.ideal.gr